Rhwystr Bioddiogelwch

 • Poultry isolator

  Arwahanrwydd dofednod

   

  Yr ynysydd dofednod BSE-l ynysyddion dofednod pwysau positif a negyddol yw'r offer diweddaraf a ddatblygwyd gan ein cwmni ar gyfer bridio dofednod, bridio SPF ac arbrofion ffarmacolegol firws.

 • Soft bag isolator

  Arwahanwr bagiau meddal

  Mae ynysydd bagiau meddal llygoden a llygoden fawr cyfres BSE-IS yn offer arbennig ar gyfer bridio SPF neu lygoden a llygoden fawr ddi-haint mewn amgylchedd arferol neu amgylchedd rhwystr. Fe'i defnyddir ar gyfer bridio a pheirianneg genetig llygoden a llygoden fawr. 

 • Surgical isolator

  Arwahanydd llawfeddygol

  Mae'r ynysydd llawfeddygol llygod mawr a llygoden yn addas ar gyfer canolfannau anifeiliaid labordy, sefydliadau cwarantîn, cwmnïau biofaethygol, unedau gofal meddygol ac iechyd, ac ati.