Hood Fume

  • Cyfres BFA Math Awyru

    Cyfres BFA Math Awyru

    Mae'r cwfl mygdarth yn rhwystr sylfaenol ar gyfer amddiffyn personél arbrofol rhag mygdarthau cemegol gwenwynig mewn labordai cemegol.Mae'n ddyfais ddiogelwch arbrofol bwysig sy'n dileu mygdarthau cemegol, anweddau, llwch a nwyon gwenwynig a gynhyrchir yn ystod arbrofion cemegol yn effeithiol, ac yn amddiffyn gweithwyr ac amgylchedd y labordy.

  • Cyfres BAT Math Cylchrededig yn yr Ystafell

    Cyfres BAT Math Cylchrededig yn yr Ystafell

    Mae'r cwfl mygdarth hunan-lanhau heb bibell yn gwfl mwg nad oes angen awyru allanol arno.Gellir ei ddefnyddio ar gyfer arbrofion cemegol bach a chanolig ac arbrofion cemegol arferol i amddiffyn gweithredwyr a'r amgylchedd rhag nwyon niweidiol a silt.