Sterileiddwyr Tymheredd Isel

 • EO Gas Disposal Device

  Dyfais Gwaredu Nwy EO

  Trwy gatalytig tymheredd uchel, gall y peiriant trin nwy ethylen ocsid ddadelfennu nwy EO yn garbon deuocsid ac anwedd dŵr a'i ollwng yn uniongyrchol i'r tu allan, heb yr angen i osod piblinell gollwng uchder uchel. Mae'r effeithlonrwydd dadelfennu yn uwch na 99.9%, sy'n lleihau'r allyriadau ethylen ocsid yn fawr.

 • Ethylene Oxide Sterilizer

  Sterileiddiwr Ocsid Ethylen

  Mae sterileiddiwr cyfres XG2.C yn cymryd nwy ethylen ocsid (EO) 100% fel cyfrwng sterileiddio. Fe'i defnyddir yn bennaf i wneud sterileiddio ar gyfer offeryn meddygol manwl gywir, offeryn optegol, ac offer electronig meddygol, deunyddiau plastig a meddygol na allant ddwyn gyda thymheredd uchel a sterileiddio gwlyb.

 • Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer

  Sterileiddiwr Plasma Perocsid Hydrogen

  Mae sterileiddiwr plasma SHINVA yn cymryd H202 fel asiant sterileiddio ac yn ffurfio cyflwr plasmatig H202 yn ôl maes electromagnetig o dan dymheredd isel. Mae'n cyfuno H202 nwyol a phlasmatig i sterileiddio ar gyfer yr eitemau yn y siambr ac yn dadelfennu'r H202 gweddilliol ar ôl ei sterileiddio.