Sterileiddio VHP

  • Sterileiddio VHP

    Sterileiddio VHP

    Mae cyfres BDS-H o ddiheintydd hydrogen perocsid tryledol yn defnyddio nwy hydrogen perocsid fel diheintydd ac asiant sterileiddio.Yn addas ar gyfer diheintio nwyon mewn mannau cyfyng, arwynebau pibellau ac offer.