Sterileiddio VHP

  • VHP Sterilization

    Sterileiddio VHP

    Mae cyfres BDS-H o ddiheintydd hydrogen perocsid tryledol yn defnyddio nwy hydrogen perocsid fel diheintydd ac asiant sterileiddio. Yn addas ar gyfer nwyon diheintio mewn lleoedd cyfyng, arwynebau pibellau ac offer.